Mali Dunaj

Vogersko

Velikost: 3,39ha/35.000 trsov
Tla:
glavnina vinograda je opoka. Terasa 3/9 iz leve strani je jerina mešana z opoko.
Nadmorska višina:
85,9m – 66,7m
Sorte:
pinela, rebula, sauvignon, cabernet sauvignon, chardonnay, merlot
Leto nasada:
1998/1999 /2008
Gostota sajenja:
1,2m x 0,7m

Mali Dunaj

Pri rigolanju vinograda je bilo ponekod treba umakniti po 8 metrov povrhnje plasti jerine, da smo prišli do podplasti opoke. Potrebna so bila leta, preden smo to mrtvico s kompostom in zelenim gnojenjem oživili. To je bil na kmetiji Batič prvi vinograd, zasajen z medvrstno širino 1,2 m in gostoto nad 10.000 trt/ha. Tak način sajenja ni plod naših idej, temveč je le obujanje tradicionalnega vipavskega vinograda, ki je bil zaradi zelo visokih stroškov obdelovanja popolnoma opuščen. Kakovost grozdja tega vinograda je vodila k temu, da je tak način sajenja postal naša stalnica pri skoraj vseh poznejših vinogradih.