Hrastov Hrib Vrh

Osek

Velikost: 1,75ha
Leto nasada vinograda:
1987
Opuščen
2021
Sorte:
chardonnay in laški rizling
Nadmorska višina:
130,4m–121m
Tla:
opoka /soudan
Ekspozicija:
plato

Hrastov Hrib Vrh

Hrastov Hrib Vrh

Hrastov hrib je pomanjšana različica sosednjega šempaskega brega, hkrati pa je zaradi svoje ekspozicije bolj prevetren. Od leta 2010 kot najemniki obdelujemo večji del Hrastovega hriba. To je hrib, ki so ga pred leti uradniki na papirju razparcelirali na mikro koščke. Najmanjši vinograd na njem se je raztezal čez tri in več parcel. Leta 2016 je bila komasacija hrastovega hriba. Takrat smo kupili nekaj parcel, kar je bilo takrat na prodaj. Taka zemlja se navadno skozi življenje ne ponuja dvakrat. Na večjem delu so na zemljiščih že obstoječi vinogradi. Postopoma, kot nam čas in denar dopuščata, vinograde Hrastovega hriba obnavljamo s sortami, ki na poti do grozdja ne potrebujejo škropljenj.

Vinograd Hrastov hrib Vrh je bil leta 2021 opuščen. Danes na njem rastejo travinje. Leta 2024 bomo na njem zasadili nov vinograd, ki bo podpisoval vina Marlon Hrastov hrib.