Brajda

Šempas

Velikost: 3.60 ha/22.550 trsov
Nadmorska višina:
97,2m-86,5m
Tla:
ilovica, na južni strani prehaja v opoko
Ekspozicija:
vznožje rahlo pada proti severu
Sorte:
mešan vinograd 23 različnih sort
Leto nasada vinograda:
1991, 1993, 2000, 2012, 2013, 2016
Gostota sajenja:
8.000 ter 5.000 trt/ha
Način sajenja:
1,2m x 1m trt/ha ter 2m x 1m

Šempas Brajda

Brajda

Vinograd, v katerem rastejo različne vinske sorte, mešane med seboj, se najbolj približa ciklusom sajenja in obstoja, ki veljajo v naravi. Hruške, jablana in češnje po terasah cikel le še dopolnjujejo.

Vinograd Brajda leži ob vznožju Brdca. Vznožje v vinogradništvu vse bolj izgublja veljavo, četudi je zemlja ob vznožju ponavadi mineralno bogatejša. Vse pogostejša škropljenja so eno od potrdil, da je trta rastlina višjih leg.

V Brajdi, tej razmeroma nizko ležeči parceli, gojim moje upe. Tu smo zasadili različne vinske sorte, ki niso bile nikoli prej prisotne v naši deželi. Zaradi svoje specifike pa so danes v taki harmoniji s tem teritorijem, kot so bile nekoč avtohtone vipavske sorte. Te vipavski zemlji nove sorte lahko danes uspevajo povsem brez pesticidov, brez bakra in brez žvepla. Ker verjamem v besede “Na zdravje!”, mi je zasaditev tega vinograda tako samoumevna.