Selekcija

Pinela

Letnik 2022

Pinela je sorta, ki zaradi občutljive tanke kožice grozdja zahteva pravo lego in od vinogradnika veliko mero ljubezni. Hvaležni smo vipavski klimi za prevetrenost teritorija. Slednja je ključ do obstoja in odličnosti pinele na Vipavskem.

Ivan je vinograde pinele zasadil na izbrane južne lege. S sajenjem vinograda pinele Mali Dunaj je leta 1998 na Vipavskem ponovno obudil opuščeno tradicijo sajenja gostotrsnih vinogradov z gostoto do 11.900 trt/ha (vrsta od vrste je 1,20 m). Slednji način sajenja je bil na Vipavskem zaradi lažje strojne obdelave po drugi svetovni vojni povsem opuščen.

Pinelo Selekcija 2022 smo v vinogradu Angel in Mali Dunaj potrgali 24. septembra. Grozdje je bilo delno obogateno z žlahtnim botritisom. Zrepkano grozdje pinele smo macerirali 21 dni pri temperaturi meseca oktobra. Sledi zorenje v starih 600-litrskih hrastovih sodih. Vino je nefiltrirano ustekleničeno avgusta.

SORTA: pinela 100 %
OBDELAVA VINOGRADOV: ekološka – biodinamična (demeter)
LEGE: Mali Dunaj, Angel
VINORODNI OKOLIŠ: Vipava
TLA: opoka (lapor)
GOSTOTA SAJENJA: 11.900 trsov/ha
OBIRANJE: trgatev je potekala ročno (selekcionirano)
OBREMENITEV: 0,25 kg/trs
DONOS: 3 t/ha
PRIPOROČENA TEMPERATURA SERVIRANJA: 14–15 °C, vino je zaželeno dekantirati
POTENCIAL STARANJA: 2045

Ostala vina

Selekcija

Selekcija

Pinela

Selekcija

Rebula

Selekcija

Malvazija

Selekcija

Sivi Pinot

Cuvée

Zaria

Selekcija

Merlot

Valentino

Valentino

Belo

Valentino

Rdeče