Angel

Cab. Sauvignon

Letnik 2021

Med vinskimi sortami, ki so priporočene za gojenje na Vipavskem, je cabernet sauvignon tista sorta, ki na poti do popolne fenolne dozorelosti grozdja kliče po največji osončenosti in najvišjih povprečnih temperaturah. Na kmetiji Batič gojimo cabernet sauvignon na sedmih legah. Batič Angel Cabernet Sauvignon pa prihaja le iz dveh leg: Vogrsko Mali Dunaj in najpogosteje iz lege Loke Koladovca.

Loke, to je vas, ki leži na najtoplejšem predelu vinorodnega okoliša Vipava. Iz slednjega vinograda smo grozdje ročno potrgali 9. oktobra v popoldanskem času. Sledila je maceracija do končanega vretja. Biološki razkis je potekal v 225-litrskih sodih. Sledilo je 25-mesečno zorenje v izbranih 225-litrskih hrastovih sodih, 50 % v novih in 50 % v rabljenih. Angel CS 2021 je ustekleničen brez filtracije.

SORTA: cabernet sauvignon 100 %
OBDELAVA VINOGRADOV: ekološko biodinamično (demeter)
LEGE: Loke – Koladovca
VINORODNI OKOLIŠ: Vipava
TLA: opoka (lapor)/ilovica
STAROST VINOGRADOV: 2003, 2004
GOSTOTA SAJENJA: 5.200 trsov/ha
OBIRANJE: trgatev je potekala ročno (selekcionirano)
OBREMENITEV: 0,4 kg/trs
DONOS: približno 2,1 t/ha
PRIPOROČENA TEMPERATURA SERVIRANJA: 18 °C
POTENCIAL STARANJA: 2043

Ostala vina

Selekcija

Selekcija

Pinela

Selekcija

Rebula

Selekcija

Malvazija

Selekcija

Sivi Pinot

Cuvée

Zaria

Selekcija

Merlot

Valentino

Valentino

Belo

Valentino

Rdeče