Biodinamično kmetovanje

Biodinamika je način kmetovanja oziroma obdelovanja zemlje, ki poleg ekoloških upošteva zakonitosti naravnega gibanja Zemlje in letnih časov. Utemeljitelj je bil dr. Rudolf Steiner, ki je hkrati tudi »oče« antropozofske medicine, evritmije in tudi pri nas priznane waldorfske pedagogike. Steiner je že leta 1924 na svojih tečajih učil, da lahko le zdrava zemlja daje zdrave rastline, zemljo, ki ji usihajo življenjske moči, pa je mogoče okrepiti z upoštevanjem zemeljskih in tudi kozmičnih vplivov in ritmov.

Biološko-dinamična metoda nas uči, da se življenje na Zemlji napaja iz kozmosa. Ozvezdja živalskega kroga, znotraj katerega je naše osončje, so vir štirih kvalitet energij življenja, t.i. etri. Ti nenehno pritekajo iz ozvezdij v naše osončje in napajajo življenje na Zemlji s pomočjo elementov toplote, svetlobe, vode in zemlje. Rastline so tiste, ki zmorejo v povezovanju mrtvih mineralnih snovi zemlje s kozmičnimi energijami življenja oblikovati z življenjem prepojene organske snovi, ki služijo kot živa hrana življenju živali in človeka. Žival in človek tega ne zmoreta. Zato je temeljnega pomena za višje razvito življenje na zemlji prav rastlinski svet.

Jutranje škropljenje z 501 (kremen iz roga) v vinogradu Livišče


Marija Thun je ugotovila da priteka na Zemljo toplotni eter priteka iz ozvezdij Ovna, Leva in Strelca, druga vrsta, tako imenovan eter življenja, priteka iz ozvezdij Bika, Device in Kozoroga, tretja vrsta, tako imenovan eter svetlobe priteka iz ozvezdja Dvojčkov, Tehtnice in Vodnarja. Četrta vrsta, tako imenovan kemični eter, priteka iz ozvezdij Raka, Škorpijona in Rib. Ugotovila je, da rastejo rastline ritmično in da eter življenja gradi rastlino predvsem na področju korenin, kemični eter predvsem na področju zelenih delov, listov in stebla, kjer se dogaja vsa kemična preobrazba snovi, da gradi svetlobni eter cvet rastline, vonje, barve, olja in da gradi toplotni eter plodove in seme rastline.


Drugi del biološko-dinamične metode je uporaba tako imenovanih preparatov. Rudolf Steiner je še pred Kmetijskim tečajem v Koberwitzu opozoril, da Zemlja umira in da je človekova naloga, da jo na novo oživlja. Ker torej pritekajo energije življenja iz kozmosa, očitno ob posredovanju planetov, ki energije življenja prežamejo z ritmi, je svetoval, da za oživljanje zemlje naredimo koncentrate energij življenja kot jih dobimo od planetov in jih dodamo kompostu.

S preparati cepljen kompost je kot polnovredna hrana vir zdravja naših rastlin in preko teh vir zdravja živali in človeka.
Pri preparatih govorimo o preparatih podsončnih planetov, torej tistih planetov, ki jih iz zornega kota Zemlje lahko vidimo tudi pod Soncem, kamor šteje Luno, Venero in Merkur in tiste planete, ki jih lahko vidimo samo nad Soncem, kamor šteje planete Mars, Jupiter in Saturn. Preparati nadsončnih planetov spodbujajo vitalnost rastlin in sposobnost oblikovanja visokovrednih substanc, koncentrati energij podsončnih planetov pa krepijo reproduktivne sposobnosti rastlin, torej sposobnost oblikovanja takega semena, ki dobro kali.

Točno po Steinerjevih napotkih izdelujemo biodinamiki preparat iz baldrijana kot koncentrat energij nadsončnega Saturna, iz regrata kot koncentrat energij nadsončnega Jupitra, preparat iz hrastovega lubja kot koncentrat energij nadsončnega Marsa, preparat iz kamilice kot koncentrat energij podsončnega Merkurja in preparat iz rmana kot koncentrat energij podsončne Venere, k temu pa še preparat iz koprive, ki je koncentrat energij Sonca.

Razen teh, tako imenovanih kompostnih preparatov, svetuje Steiner, da izdelamo v kravjih rogovih še preparat gnoj iz roga in kremen iz roga. Preparat gnoj iz roga pomaga rastlinam, da naredijo zelo globoke korenine, se močno povežejo s silami Zemlje, se zato lahko dobro oskrbujejo s hranili in so bolj odporne proti suši. S preparatom kremen iz roga prinašamo rastlinam dodatne sile sonca in svetlobe, povečujemo odpornost in pridelke rastlin.

Sušenje njivske preslice


Biodinamika nas uči, da ima vsak košček zemlje potrebo po določeni kvantiteti eteričnosti in določeni kvantiteti astralnosti. Z drugimi besedami povedano, ima zemljo potrebo po tem, da je porasla z rastlinami in ima potrebo po tem, da tam živijo živa bitja kot so mikroorganizmi v tleh, deževniki, insekti, krti, voluharji, ptice…

Biodinamika uči, da je v pestrosti je utemeljena harmonija in da je harmonija temelj zdravja. Kar ena rastlina v zemljo odda, druga potrebuje. Ena rastlina zemljo globoko razrahlja in nabira dušik, druga rastlina prav zato bolje uspeva. In ker ima vsaka rastlina svoje energetsko polje s čisto določenimi kvalitetami, predstavlja vsaka rastlina za sebe prave pogoje za svet insektov in drugih živali. Kjer raste veliko različnih rastlin, je ponudba pestra in veliko različnih insektov in drugih živih bitij najde tam prave pogoje za svoje bivanje. Kjer je prisotnih veliko različnih insektov je potreba zemlje po določeni kvantiteti astralnosti potešena in tam nikoli ne bo težav s škodljivci.

Priprava preparata 500 (Gnoj iz roga)