Kletarjenje

Iz drobcene pečke zraste trta in človek naj bi to popravljal?

Miha Batič

Še po končani drugi svetovni vojni je veljal davek na pridelano količino vina. Vsakemu prebivalcu v družini je pripadal gholber vina, preostalo vino, ki je presegalo družinsko porabo, je bilo obdavčeno. 

Po vojni so bili težki časi, denar prepotreben. Da bi kakšen dinar več ostal pri hiši, so nekaj sodov vina umaknili iz kleti in jih založili s steljo. Prvič so skrite sode odprli proti mesecu marcu. V tem vinu je bilo polno pričakovanj, njegova rujnost jih je včasih tudi presegla.

Morda je ta odličnost razlog, da tudi danes, ko slednjega davka ni več, v klet redko zahajamo. Vina iz sodov nimamo navade okušati.

Verjamem, da način vinogradništva pogojuje način kletarjenja. Takrat, ko je v vinogradu dovolj življenja, je mir v kleti vse, kar potrebuje vino med zorenjem.