100% BIO 100% BIO 100% BIO

100% BIO

PCS sistem, ki odpira novo poglavje v svetu ekološkega in biodinamičnega vinogradništva.

Nihče ni prisiljen k pridelovanju čistih vitalnih vin. Vsakdo izbira svoje odločitve, to je stvar zavesti in kulture posameznika.
Tudi nas je vodila k spoznanjam, da mora biti okus vina sekundarnega pomena, občutek, ki ga pusti vino po požirku pa primarnega.

Želja po bolj zdravem grozdju ni izhajala iz iskanja novih sredstev s katerimi bi zatrli bolezni, ampak v iskanju odgovora, kako bi trta lahko živela skupaj z organizmi, ki jim pravimo bolezni.

Da bi to dosegli, smo skušali posnemati delo Narave. Spoznanja o uspešnosti samozaščite vinogradov pred boleznimi so nas vedno znova vodila k elementom Ogenj in Zrak.

Ugodni vplivi vetra in toplote v naravi sami poskrbijo za boljšo vegetacijo vinske trte.
Vpliv elementov ognja in zraka so vodili do razvoja sistema PCS (Psychical Crop System).
Batič je prva klet v Evropi, ki PCS sistem uporablja.

PCS je naprava za zaščito vinske trte. PCS se uporablja, podobno kot klasično škropilko v tedenskih intervalih. Z razliko od uporabe škropilnic, ki bolezni zatirajo z uporabo strupenih pesticidov, PCS deluje le s toplim vetrom, 100% zdravo do trte in narave.
Z razliko z ostalimi sredstvi za zatiranje bolezni, PCS ne deluje na zatiranju in ubijanju škodljivcev.
PCS-jevo delovanje je kot homeopatsko zdravilo. Škodljivcev ne zatira, ampak krepi imunski sistem vinske trte.
Pri dovajanju toplega vetra, pri hitrosti 150 km/h in temperaturi 70 stopinj trta razvije odpornejše, mesnate debelejše liste, v grozdju poveča vsebnost resveratrola.

Večja vsebnost resveratrola ohranja višjo samozaščito grozdja in posledično pozneje znižuje potrebo po uporabi žvepla oz. drugih antioksidantov v vinu.

Ojačitev listov predstavlja fizično oviro za škodljivce, kar pripomore k zmanjšanju ali celotni opustitvi uporabe tako strupenih pesticidov za zaščito vinske trte.
Ker PCS deluje le na podlagi toplega vetra (brez uporabe pesticidov), se v vinogradih ohrani večje število lastnih gljivic kvasovk, ki po trgatvi pomagajo do spontane fermentacije mošta.

Uporaba PCS-ja v času oprašitve pomaga k bolj homogeni oprašitvi vinogradov. Dobro oprašen vinograd, je odpornejši proti gnilobi v času trgatve. Zaradi znižanja uporabe pesticidov grozdje bolje ohranja arome.

PCS predstavlja nov mejnik. V ekološkem ali biodinamičnem kmetovanju redna uporaba PCS-ja pomaga v večji meri opustiti preparate za zatiranje bolezni vinske trte. V določenih regijah tudi v celoti.
Uživanje tako rojenega vina je balzam za telo in dušo.